onsdag 13 september 2006

Fildelnigsfrågan ett gissel

Nu tänker jag ge mig in i fildelningsfrågan som jag tycker är mycket intressant och viktigt. Detta ämne är fortfarande i sin begynnelse än och många attetyder och värderingar finns för och emot.
Jag tillhör den kategorin som vill motverka olaglig fildelning och skydda upphovsrätten, men samtidigt vill behålla fildelnings-programmen. Mycket handlar om att ta moraliskt ansvar samt att Internetlagarna måste skärpas och anpassas till verkligheten. Polisen måste få mer resurser att bekämpa brott på Interent. Det är en stor generationsfråga som kan påverka mycket hur Internet kommer att utformas i framtiden. Hänger politikerna med och förstår de vidden av problematiken?

Etiketter: